حمزه آزاد http://hamzehazad.ir 2021-01-02T15:06:54+01:00 text/html 2015-08-16T05:28:21+01:00 hamzehazad.ir حمزه آزاد حضور در برنامه های تلویزیونی http://hamzehazad.ir/post/2 رنامه زنده برخط در شبکه آموزش: <p>&nbsp;</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/DYsd9" target="_blank">http://www.aparat.com/v/DYsd9</a></p> <p><a href="http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/332/e309a66fd1d4d80811e53cfafbc00ef4995163.mp4"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>برنامه زنده 1.618 شبکه چهار:</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/ojzy8" target="_blank">http://www.aparat.com/v/ojzy8</a></p> <p><a href="http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/339/62c1e1e8d60d97b45b94956a279c2dc21016351.mp4"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>برنامه صبح و دیجیتال شبکه دو:</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/x6VH7" target="_blank">http://www.aparat.com/v/x6VH7</a></p> <p><a href="http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/350/49c9b71349aa122a118692eee397479a1048332.mp4"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>اخبار ساعت 20 شبکه چهار:</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/Qt7cH" target="_blank">http://www.aparat.com/v/Qt7cH</a></p> <p><a href="http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/349/a62031f58cff8188b8d486563883d08f1045386.mp4"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>برنامه زنده 1.618 شبکه چهار:</p> <p><a href="http://cld.persiangig.com/download/mQQ37Vy5sp/1.618.mp4/dl"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>برنامه "به روز" شبکه سه:</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/B4O5e" target="_blank">http://www.aparat.com/v/B4O5e</a></p> <p><a href="http://host17.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/374/9f7f1c695c4d1a7710f1b61a4e7687f21121339.mp4" target="_blank"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>برنامه&nbsp;طلوع شبکه چهار:</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/IKFU9" target="_blank">http://www.aparat.com/v/IKFU9</a></p> <p><a href="http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/374af9d046a260a7c0fbedd2573fd8531517765.mp4" target="_blank"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>برنامه "به روز" شبکه سه:</p> <p>مشاهده در آپارات: <a href="http://www.aparat.com/v/XTeCq" target="_blank">http://www.aparat.com/v/XTeCq</a></p> <p><a href="http://hw6.asset.aparat.com/aparat-video/5b15dbba2c0a74de92cbb70307312a261559599.mp4" target="_blank"><span style="font-size: large;">دانلود ویدئو</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 9pt;">برنامه "به روز" شبکه سه:<br></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><a href="http://www.aparat.com/v/B84vo">مشاهده ویدئو: http://www.aparat.com/v/B84vo</a></strong></p> <p><strong><a href="http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/86a63d299996814bb4c93cae62caac2c1659166.mp4">دریافت ویدئو</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 9pt;">برنامه "به روز" شبکه سه (گیم ایران در هشت ماه نخست سال 93):</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.aparat.com/v/zeHvj" target="_blank"><strong>مشاهده ویدئو: http://www.aparat.com/v/zeHvj</strong></a></p> <p><strong><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 9pt;"><strong><a href="http://hw7.asset.aparat.com/aparat-video/0c3d3b266f44aef152e3dcadc2ab77431826603.mp4">دریافت ویدئو</a></strong></span></span></strong></p> text/html 2015-08-16T05:26:00+01:00 hamzehazad.ir حمزه آزاد رزومه فعلی http://hamzehazad.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/567/1700117/hamzehazad1.jpg" alt=""></div><div><br></div> بنیانگذار و رییس مسابقات جهانی دانشجوی بازی ساز (بازی سازی 24 ساعته) <a data-href="http://www.StudentGDC.com">www.StudentGDC.org</a><p>دبیر جشنواره بازیسازان مستقل ایران <a data-href="http://www.igdf.ir">www.igdf.ir </a></p> <p>مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت بازی سازان جوان <a data-href="http://www.YGD.ir">www.YGD.ir </a></p> رییس هیات مدیره شرکت ایده پردازان روماک www.roomak.com <p>دبیر دو دوره جشنواره ملی دانشجوی بازی ساز <a data-href="http://festival.irgames.ir">http://festival.irgames.ir </a></p> <p>رییس انجمن علمی بازی های رایانه ای <a data-href="http://www.irgames.ir/index.php">www.irgames.ir/index.php </a></p> <p>مدیرمسئول و صاحب امتیاز مجله الکترونیکی بازی های پارسی <a data-href="http://www.Persian-Games.com">www.Persian-Games.com </a></p> <p>بنیانگذار نخستین انجمن علمی بازی های رایانه ای در سطح دانشگاه های ایران</p> <p>دبیر انجمن علمی بازی های رایانه ای دانشگاه مازندران از سال 90 تا 93</p> <p>دبیر اجرایی نمایشگاه استانی "روز بازی" در مازندران</p> <p>دبیر انجمن علمی برگزیده در پنجمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم</p> <p>در ایرانGlobal Game Jamنماینده رسمی (Regional Organizer)</p> <p>دانشجوی نمونه سال 90 و 92 دانشگاه مازندران</p> <p>مدیر پروژه و برنامه نویس تیم ایران در مسابقات جهانی Global Game Jam 2012</p> <p>مدرس موتور بازی سازی در دانشگاه مازندران و شریعتی تهران و ...</p> <p>سخنران همایش "چگونه بازیساز شویم؟" دانشگاه بین المللی اما رضا(ع) مشهد، دانشگاه اراک و دانشگاه مازندران</p> <p>داور مسابقات جهانی بازی سازی 24 ساعته</p> <p>داور بخش بازی هفتمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال داور بخش بازیمدرس کارگاه آموزشی در جشنواره ملی فاوا وزارت آموزش و پرورش</p> <p>داور بخش مقالات همایش ملی بازی های رایانه ای و ارتقا سلامت</p> <p>دبیر انجمن برگزیده در کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (دور اول و دوم)</p> <p>سازنده چندین عنوان بازی رایانه ای</p> <p>برگزارکننده چندین همایش استانی معرفی و نقد بازی و بازی سازی در مازندران</p> <p>نویسندگی در نشریات و مجلات (عصر ارتباط، بازی های پارسی و...) و ...</p> <p>https://www.facebook.com/Hamzeh.Azad.Page</p> <p>رزومه به روز رسانی می شود...</p> <p>Hamzeh Azad's CV</p> <p>Founder of First Computer Games Scientific Society in the Iran Universities</p> <p>Secretary of Computer Games Scientific Society of Mazandaran University</p> <p>Founder &amp; President of Global Student Game Developer Competition <a data-href="http://www.StudentGDC.com">www.StudentGDC.org</a></p> <p>Founder &amp; Secretary of National Student Game Developer Festival <a data-href="http://festival.irgames.ir">http://festival.irgames.ir </a></p> <p>Secretary of Game Day Expo in Mazandaran</p> <p>Founder &amp; CEO at Young Game Developers Company <a data-href="http://www.YGD.ir">www.YGD.ir </a></p> <p>Selected Secretary of the Society at the National Festival of Science</p> <p>Owner &amp; Managing-Editor at Persian Games E-Magazine <a data-href="http://www.Persian-Games.com">www.Persian-Games.com </a></p> <p>Head of Computer Games Scientific Society <a data-href="http://www.irgames.ir/index.php">www.irgames.ir/index.php </a></p> <p>Founder &amp; Secretary of Indie Game Developers Festival <a data-href="http://www.IGDF.ir">www.IGDF.ir </a></p> <p>Regional Organizer of Global Game Jam in Iran</p> <p>Top student in the Mazandaran University- 2012, 2013</p> <p>Project Manager &amp; Programmer at Iran's Team in Global Game Jam 2012</p> <p>Game Engine Lecturer in Mazandaran and shariaaty University , ...</p> <p>Lecturer of "How to be Game Developer?" Seminar in Imam Reza International University, Arak University, Mazandaran University</p> <p>Referee &amp; Lecturer at FAVA Festival</p> <p>Referee at Games and Health Conference</p> <p>Selected Secretary of 1st &amp; 2nd Pishgaman Pishraft Congress Game</p> <p>Developers of a few Games Organizer of Game Seminars , ...</p>